0

Obowiązek integracji kas fiskalnych z terminalem płatniczym

2024-07-05

PRZEPISY

Integracja obu urządzeń została zapisana w Ustawie z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – czyli w Polskim Ładzie.

"Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy."

Przedsiębiorcy, którzy nie dopełnią tego obowiązku będą musieli zapłacić karę w wysokości 5000 zł.

Podkreślmy, że ten przepis dotyczy wyłącznie użytkownik kas ONLINE. Kasy starszego typu nie podlegają tym przepisom.

DRUKARKI fiskalne ONLINE ?

Powyższy zapis nie odnosi się do drukarek fiskalnych ONLINE. Te urządzenia są wyłączone z obowiązku posiadania interfejsu komunikacyjnego z terminalem płatniczym na mocy „Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.”

Na czym polega integracja kasy fiskalnej z terminalem ?

Kasa i terminal są zintegrowane, kiedy w chwili zaznaczenia na kasie płatności kartą, kwota jest wysyłana automatycznie do terminala przez kartę płatniczą. Płatność za produkt lub usługę za pomocą terminala płatniczego musi się też wiązać z automatycznym wygenerowaniem paragonu z kasy fiskalnej.

Żeby tak się stało, trzeba odpowiednio skonfigurować oprogramowanie kasy fiskalnej z terminalem płatniczym, czyli właśnie zintegrować oba urządzenia.

Tego typu komunikację między obu urządzeniami przeprowadza się za pomocą specjalnego prokotołu ECR-EFT. Każda kasa fiskalna ONLINE ma zaimplementowany taki protokół, który pozwala na połączenie kasy z terminalem.

PROBLEMY Z INTEGRACJĄ

Jak się okazało tego typu integracja zaczęła jednak rodzić poważnej problemy. Nie wszystkie terminale płatnicze mają możliwość skomunikowania się z kasami fiskalnymi ONLINE. Wiele z nich nie ma odpowiedniego protokołu lub nie mają odpowiedniego interfejsu do połączenia z kasą.Niektóre terminale płatnicze posiadają własny protokół komunikacyjny do współpracy z kasą fiskalną ONLINE.

OBOWIĄZUJĄCY TERMIN

Z związku z licznymi, zgłaszanymi przez przedsiębiorców, problemami technicznymi termin integracji kasy z terminalem został przesunięty. Ministerstwo Finansów odroczyło go do końca 2024 r.

Ministerstwo Finansów zaznaczyło, że przesunięcie ustalonego obowiązku z 1 lipca 2022 r. na 1 stycznia 2025 r. oznacza równocześnie, że w tym okresie nie będą stosowane wobec przedsiębiorców kary pieniężne w wysokości 5 tys. zł za posiadanie niezintegrowanych urządzeń.

Nie zapomnij zobaczyć

Copyright 2023 Elex

Zobacz rownież tutaj

instagramfacebook